Vipnet d.o.o.

Vipnet d.o.o.
Vrtni put 1
Zagreb

Telefon: 08007720

TVC INFO d.o.o. za savjetovanje i usluge I Vidovčica 25a, 10000 Zagreb I Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080658158, OIB: 25347217184 I Temeljni kapital: 1.500.000,00 kn, uplaćen u cijelosti I Osobe ovlaštene za zastupanje: Marija Giliming Vintar, Tomislav Vintar
Design & development: MULTILINK / m:web